3000
        Canter
        Diamante
        Eclipse
        Galant
        Lancer
        Mf
        Montero
        Mx
        Otros
        Signo
        Space Wagon
        Star Wagon
        Van Exeed
        Wagon Van
        Zx